Soul Stealers - pravidlá

Popis hry:

Soul Stealers je mestská role playing hra, v ktorej hráči získavajú body tým, že odfotia svojich protihráčov. Hráči nemusia vedieť, kto sú ich protihráči. Je dovolené používať akúkoľvek fotografickú techniku.

Ciele hráča:

Hrač pred hrou dostane zoznam "cieľov", ktoré musí vyfotiť. Za odfotený cieľ získa body. Keď si ho ale protihráč všimne a stihne ho odfotiť, ich body sa vynulujú. Ciele väčšinou dopredu nevedia, kto sú lovci a majú vlastný zoznam protihráčov, ktorých majú odfotiť. Úlohou hráča je získať čo najviac bodov pred vypršaním limitu (hra pre účely SlavConu trvá od soboty 9.4. 12.00 do polnoci). Ak sa niekomu podarí odfotiť všetky ciele na zozname, môže sa rozhodnúť fotky odovzdať organizátorom k vyhodnoteniu pred limitom, za čo získava bonusové body (4 body za každú hodinu).

Skupiny hráčov:

Hráči sa delia na dve skupiny: Lovci a Pozorovatelia.

Lovci:
Sú hlavnou skupinou hráčov. Títo dostávajú pred začatím hry zoznam cieľov (na zozname sú spravidla iní lovci), ktoré majú odfotiť. Jednotliví lovci o sebe navzájom nevedia. Vedia len o hráčoch, ktorých majú na zozname. Za každý odfotený cieľ získa lovec 2 body. Ak sa niektorý lovec domnieva, že odhalil iného lovca, ktorého nemá na zozname, môže ho odfotiť a ak je jeho domnienka správna, dostane body aj zaňho. Ak sa lovci odfotia navzájom, ich body za tieto fotky sa stornujú.
Pozorovatelia:
Pozorovatelia tvoria úlohu komparzu. Všetci pozorovatelia sú označení značkou hry:

Pozorovatelia nefotia. Avšak lovci ich môžu fotiť a za každého odfoteného pozorovateľa získať 1 bod.

Fotka cieľa:

Za fotku cieľa sa považuje každá fotka, na ktorej je jasne rozoznateľná tvár cieľa. Za každý cieľ môže človek získať body iba raz. To ale neznamená že môže spraviť len jednu fotku. Kľudne môže spraviť fotiek viac, ak sa mu niektorá nezdá dobrá. Body však má len za jednu.

Vybavenie:

Každý lovec, musí mať povinne so sebou akýkoľvek foťák (samozrejme) a hlavne (!) niečo, čím prenesú fotky k organizátorom na počítač (datový kábel, čítačku karier...). Pri preberaní zoznamu cieľov musí hráč preukázať, že bude mať ako dostť fotky k orgom do počítača.

Registrácia:

Hráč sa môže registrovať v prihlasovacom formulári a to do 4.4.2011. Komparz sa môže registrovať priamo na hre. Zaregistrovaný hráč obdrží od organizátorov mail o potvrdení registrácie a s doplňujúcimi informáciami.

v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na maili marek.ovcacek@gmail.com