every time you turn around your soul gets sold ...

Dresden Dolls - modern moonlight

Začalo to roku 1982 objavením Miako-Tarkovského vlnenia. Vlnenie, ktoré vydávajú dimenzionálne membrány je v konečnom dôsledku použiteľné hlavne pre komunikáciu s inými dimenziami. Pre ľudstvo je z tohto hľadiska asi najzaujímavejšia dimenzia Z1184y, známa tiež pod názvom "Nebesské pastviny". Dimenzia, do ktorej po smrti odchádzjú ľudské duše.

Aj keď objav mal nečakané dôsledky (napríklad dôkaz neexistencie pekla - 1989), jednou z najzaujímavejších vecí bolo zistenie, že v nebi sa najlepšie majú Fotografi, presnejšie povedané Paparazzi. To viedlo k potvrdeiu starovekých indiánskych povier, že vyhotovením niekoho obrazu ste schopní ukradnúť dušu danej osoby. Čo sa s dušou stane ďalej sme sa ale dozvedeli až po otvorení deimenzionálnych komunikačných kanálov. Vyšlo totiž najavo, že ukradnuté duše v nebi slúžia ich novému majiteľovi ako otroci.

Je jasné, že po objavení tohoto faktu zavládla na zemi panika. Ľudia chodili po uliciach maskovaní, niekoľko redakcií najväččích bulvárov prepadnutých vzbúrenými demonštrantmi, fotografi rituálne odfotení...

Zistilo sa však, že len veľmi malé množstvo ľudí disponuje schopnosťou pripútať si k sebe cudziu dušu obyčajnou fotografiou. Vyžaduje to buď špeciálny mentálny výcvik, alebo dlhoročnú prax vo fotografovaní. Kradnutie duší (alebo ako ho športovci nazývajú - Soul Collecting)sa stalo športom. Vzhľadom na to, že sa jedná o morálne "Šedú" oblasť, je tento šport už v niektorých krajinách zakázaný. Najväščšie športové podujatia tohto druhu sa preto často organizujú tajne.